Historie Verbunt Wijnkopers

Historie Verbunt Wijnkopers

Joseph Antonius Verbunt was als wijnimporteur de grondlegger van het huidige Verbunt Wijnkopers. In 1844 kwam hij vanuit Bergeijk naar Tilburg om een zaak in tabak, wijn en gedistilleerd te starten. Ook de volgende generaties Verbunt deden succesvol zaken als wijnimporteur, maar ook in gedistilleerde dranken. Frans C.H. Verbunt vertegenwoordigde vanaf 1991 de vijfde generatie Verbunt sinds de oprichting door J.A. Verbunt in 1844. Op 8 juli 2010 verkocht hij zijn aandelen aan een ander familiebedrijf: Salentein Holding van Mijndert Pon.

Salentein is internationaal actief in onder andere landbouw en veeteelt, maar houdt zich ook bezig met de productie en distributie van fruit en wijn. De Salentein producten worden inmiddels in meer dan 40 landen gedistribueerd. Met name in Argentinië en Nederland is Salentein uitgegroeid tot een bekend merk. Salentein beschouwt Nederland dan ook als ‘tweede thuismarkt’ naast Argentinië.

1844 – 1893 Van tabak tot miswijn

Joseph Antonius Verbunt is de grondlegger van Verbunt Wijnkopers. In 1844 kwam hij vanuit Bergeijk naar Tilburg om daar een zaak in tabak, wijn en gedistilleerd te starten. Hij was niet ouder dan 22 jaar toen hij naar Tilburg kwam.

Een handel in tabak, wijn en gedistilleerd kan een uitstekende oefenplaats zijn voor de goede smaak. Zeker is het er Joseph Antonius niet om te doen geweest, beschavingsarbeid te gaan verrichten in het “arme Brabant”. Tabak was er geen weelde, maar wel een levensbehoefte. Voor de rijken in de vorm van snuif-, voor de armen gewoonlijk in de vorm van pruimtabak. Gedistilleerd bleef een luxe. Meestal was het brandewijn, die met suiker als feest- en avonddrank genomen werd. Bier was de volksdrank bij uitstek. Maar naast enkele grote brouwerijen, kwam er plaats voor handelshuizen in wijn, gedistilleerd en likeur, omdat met de toenemende weelde de smaak zich verfijnde en de oudste Brabantse levenstradities zich herstelden.

Van dit alles zal de 22 jarige Joseph Antonius Verbunt zich weinig bewust geweest zijn, toen hij in Tilburg zijn tabakszaak opende, waaraan hij een wijnhandel verbond, omdat er blijkbaar vraag naar was. De oorzaak was, naast de economische opleving in Brabant, de toenemende hoeveelheid Miswijn, die in het Roomse Brabant nodig was.

Een handelsonderneming dankt haar succes nooit uitsluitend aan de historische omstandigheden, maar allereerst aan het inzicht, het beleid en de werkkracht van de oprichter zelf. J.A. Verbunt voorzag, kort na 1844, dat er met wijn in Brabant iets te verdienen zou zijn.

In 1878 is J.A. Verbunt overleden. Er waren destijds al verschillende zonen werkzaam in de zaak, die zich al begonnen te specialiseren in verschillende onderdelen, zodat een splitsing van de belangen in 1893 voor de hand lag.

1893 – 1944 De eeuwwisseling en twee wereldoorlogen

In 1893 specialiseerde J.A. Verbunt zich in wijn en Frans Verbunt & Co. legde zich toe op het assortiment binnen- en buitenlands gedistilleerd en aperitieven. In 1909 kwam Bernard Verbunt aan het hoofd te staan, geassisteerd door Willem Bijvoet. Deze Verbunt was een vooruitstrevende persoonlijkheid die het bedrijf flink moderniseerde. De overgang van ouderwetse zaak tot modern bedrijf kon zich onder zijn leiding voltrekken.

De Eerste Wereldoorlog betekende een breuk in de gunstige ontwikkeling van de wijnkoperij. Nadat het bedrijf de oorlog en de crisisjaren goed had doorstaan, brak met de Tweede Wereldoorlog opnieuw een moeilijke tijd aan. J.A. Verbunt wist onder de bezetting trouw te blijven aan een eerlijke en reële manier van handelen. Hoewel de bezetter haar handelsvoorraad roofde, wist de vindingrijke wijnkoperij toch een aantal wijnen, die ze voor anderen in haar kelders bewaarde, te redden van inbeslagname. Wat er overbleef aan eigen provisie, ging op Dolle Dinsdag, 5 september 1944 op, toen de firma juist een eeuw bestond, zodat Verbunt in oktober de bevrijding van Tilburg vierde met lege kelders.

1945 – 1970 Opnieuw samen

Na de oorlog namen de activiteiten een grote vlucht. Vanwege de groei in de wijnmarkt besloot gedistilleerd importeur Frans Verbunt & Co. midden jaren zestig tot de acquisitie van een wijnbedrijf. Hiervoor was J.A. Verbunt de meest voor de hand liggende kandidaat, waardoor na bijna driekwart eeuw de band weer was hersteld. De samenvoeging van de twee bedrijven wierp haar vruchten af. Verbunt veranderde in snel tempo van een klassieke wijnkoperij in een modern wijnbedrijf. Door de groei was een verplaatsing van het bedrijf naar een beter bereikbaar onderkomen noodzakelijk. Daarom verhuisde Verbunt in 1970 van de Tilburgse Langestraat, waar het allemaal begon, naar de Goirke Kanaaldijk.

1971 – 1990 Van Douwe Egberts tot United Distillers

Niet alleen Verbunt veranderde, ook de markt van wijn en gedistilleerd onderging wijzigingen. Wilde de wijnkoperij slagvaardig en alert kunnen blijven optreden en haar positie van een gerespecteerde wijnhandel verder uitbouwen, dan moest zij ingrijpend investeren. Het kapitaal hiervoor zocht en vond Frans Verbunt elders. Douwe Egberts, een multinational in genotsmiddelen, wilde zich een positie verwerven in de markt van wijn en gedistilleerd en het concern zag in de overname van Verbunt daartoe een mogelijkheid. In 1971 bereikten de twee bedrijven overeenstemming. Het geïntegreerde bedrijf betrok vervolgens in 1976 een nieuw pand aan de Jac. van Vollenhovenstraat.

Het bleek echter voor Douwe Egberts veel moeilijker zich een positie te verwerven in de markt van wijn en gedistilleerd dan aanvankelijk werd gedacht. Daarom besloot het in 1986 de Verbunt-groep te verkopen aan United Distillers, een multinational in gedistilleerd. Op het eerste gezicht leek deze overgang niet zo vreemd, daar Verbunt naast wijn ook gedistilleerd verkocht. De verkoop van het gedistilleerd van United Distillers was echter gebaseerd op een marktbenadering met wereldmerken, die niet zo goed aansloot op de handel in de wijnbranche. Daarbij wilde het internationale concern zich volledig concentreren op de markt van gedistilleerd. Voor de wijnkoperij zocht het bedrijf daarom naar een oplossing waarmee Verbunt Wijnkopers verder kon groeien.

1991 – 2010 Trots en Onafhankelijk!

De mogelijkheid van verzelfstandiging kwam al snel als een veelbelovend perspectief naar voren. Jan de Kock, die al sinds 1965 voor Verbunt werkzaam was, stelde samen met Frans Verbunt jr. een overnameplan op. Hun ambitie was om van Verbunt een wijnkoperij te maken die slagvaardig in de markt zou kunnen opereren met de daarbij passende marktconcepten. United Distillers reageerde positief op hun plan voor overname en op 3 december 1990 was de eigendomsoverdracht een feit.

In de laatste weken van 1990 regelden De Kock en Verbunt de praktische zaken zodat Verbunt Wijnkopers met ingang van 1 januari 1991 haar afnemers met nieuw elan van dienst zou kunnen zijn. In het hart van Tilburg vonden zij een statige patriciërswoning die een waardig onderkomen was voor het op tradities gebaseerde bedrijf. Dit huis bleek zelfs een voormalig eigendom van de familie Verbunt, waar onder het kalkwit in de kelders nog de namen van menig wijnchâteau herkenbaar waren. We kunnen hier met recht spreken van ‘back to the roots’.

2010 – heden: Onderdeel van een grotere familie

Op 8 juli 2010 verkocht Frans Verbunt zijn aandelen aan een ander familiebedrijf: Salentein Holding van Mijndert Pon. Salentein is internationaal actief in landbouw, veeteelt en de productie en distributie van wijn. De Salentein producten worden inmiddels in meer dan 40 landen gedistribueerd. Met name in Argentinië en Nederland groeit Salentein uit tot een merk. Salentein beschouwt Nederland dan ook als haar tweede thuismarkt naast Argentinië.

Als onafhankelijke werkmaatschappij continueert Verbunt Wijnkopers haar activiteiten op de Nederlandse markt en heeft de ambitie zich verder te ontwikkelen als een moderne en professionele, merk gerichte organisatie met een consistente marketing gerichte strategie. De organisatie kan, met de modernisering van o.a. logistiek, automatisering en digitale communicatie en promotie nog beter inspelen op de razendsnelle maatschappelijke ontwikkelingen.