Historie Verlinden Drink and Discover

Historie Verlinden Drink and Discover

Oprichting

Wijn Verlinden startte eenvoudig. Aan de Boerenmouw onder rook van de Bossche Sint-Jan begon Gérard Verlinden in 1885 zijn wijnhandel. Zoon van de dorpsdokter uit Vlijmen, kwam hij daar terecht in een pand dat zijn vader voor hem huurde. De huisarts Jan Verlinden zal blij geweest zijn dat Gérard weer naar huis was teruggekeerd. In de voorafgaande jaren was hij de wereld ingetrokken en vond in Frankrijk werk in de wijn. Het beviel hem kennelijk, hij reisde door naar Noord-Spanje, Zuid Oost Frankrijk en via de Bourgogne naar Duitsland. Wat voor de stichter van het bedrijf de doorslag heeft gegeven zijn buitenlandse avonturen te onderbreken en naar huis terug te keren, daarvan heeft men tot op heden geen idee. Gérard leverde overwegend Duitse en Franse wijnen aan artsen en notarissen, advocaten en pastoors. Zijn klanten bediende hij in het begin per fiets of met een van de koetsjes die zijn vader voor patiëntenbezoek gebruikte. Later werd hij ook wel eens op een motor gesignaleerd. Het jonge bedrijf bleef aan de Boerenmouw tot 1907.

1907 – 1962

In dat jaar kwam het pand aan het Julianaplein gereed. Dit was veel groter, ruimer opgezet en bood de mogelijkheid aan te sluiten op een nieuwe vorm van transport: het spoor. Met het betrekken van kelders, kantoor en woonhuis legde Gérard een stevig fundament voor de toekomst van zijn bedrijf en zijn familie. Het Julianaplein zou de uitvalbasis voor Wijn Verlinden blijven tot 1961.

De grondlegger van de wijnhandel wist zijn passie voor het product niet alleen over te brengen op zijn klanten. Zijn oudste zoon Jan kwam van school en werd op 18 jarige leeftijd naar Bordeaux gestuurd. Daar legde hij relaties die hij ook in zijn verdere loopbaan zou benutten. Ondertussen werd de kelder op het Julianaplein te krap. Er moest aanvullende kelderruimte worden gehuurd in de directe omgeving. Door de crisis en de dreigende oorlog werden uitbreidingsplannen voor het Julianaplein uitgesteld. Dat had een positieve kant toen de Duitsers Wijnhandel G. Verlinden en Zn. uiteindelijk confisqueerden. Van de met grote zorgvuldigheid opgebouwde voorraden bleven drie halve flesjes over. Ook het kantoor bood een troosteloze aanblik, een leunstoel en een typemachine was alles wat er over bleef.

Na de oorlog werd met hernieuwde energie de draad weer opgepakt. Het nieuwe begin stond voor Jan Verlinden, juist vanwege de oorlog ook in het teken van samenwerken. Met collega’s richtte hij de Centrale Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren opnieuw op. Hij werd in 1950 hun eerste voorzitter. Een decennium later zou zich op internationaal vlak hetzelfde herhalen. Jan werd de eerste president van de vereniging die de internationale belangen in wijn en gedistilleerd behartigde, de F.I.V.S.

Door naast de particulieren, ook de horeca binnen het bereik van de wijnhandel te brengen maakt Jan Verlinden een opening naar een voor de toekomst zeker belangrijk segment. De groei komt ook voort uit de gerichte overname van bepaalde concurrenten wiens volume en omzet aan dat van Wijn Verlinden werden toegevoegd. De tijd dat Jan Verlinden aan het roer heeft gestaan kenmerkte zich door een persoonlijke benadering van zijn relaties en van een enorme veerkracht in moeilijke omstandigheden. Hij heette Jan, maar liet zich steevast als Poezel aanspreken.

Eind jaren vijftig was het de vrouw van Poezel, Mies Verlinden, die in Villa Zuiderbosch de perfecte mogelijkheden zag om de ambities van de wijnhandel verder vorm te geven. De villa en het omliggende park boden de uitgelezen mogelijkheid om de ontvangst van klanten te combineren met het houden van een kantoor. Bovendien was er voldoende ruimte om naast Zuiderbosch een moderne kelder aan te leggen met een bottelarij. In 1961 vond de verhuizing plaats, die bijna samenviel met het toetreden tot het bedrijf van de derde generatie. Jan Hein Verlinden rondde in 1962 zijn stages in Californië af, nadat hij al eerder oenologie had gestudeerd in Geisenheim en ook in de wijn had gewerkt in Bordeaux, Jerez en Algerije.

1962 – 2000

De eerste belangrijke opdracht die Jan Hein op zijn pad vond was een interne: de ontwikkeling van de nieuwe kelders en een bottelarij. Net terug uit Californië, had hij hiertoe uitgebreide indrukken opgedaan.

De traditionele klant van weleer maakte in de tijd van Jan Hein plaats voor de veelzijdige. Die had andere eisen dan zijn/haar ouders. Beschikte niet altijd meer over een kelder, maar ging daarentegen wel weer regelmatig uit eten. Steeds vaker diende de wijn al bij aankoop op dronk te zijn. In het uitgebreide assortiment werd hier rekening mee gehouden. Naast de particulieren en de horeca die belangrijk bleven voor de bedrijfsvoering van de wijnhandel wordt in deze periode de verkoop van relatiegeschenken en de verkoop aan het bedrijfsleven aan het palet toegevoegd.

Net als zijn vader Jan is ook Jan Hein intensief betrokken bij de organisaties die de handel in wijn en gedistilleerd behartigen. Zo had hij meerdere bestuursfuncties binnen de inmiddels Koninklijke Nederlandse Vereniging van Wijnhandelaren en was hij in de jaren negentig net als zijn vader voorzitter van de internationale FIVS in Parijs. Daarnaast was Jan Hein in de jaren zeventig één van de oprichters van de Nederlandse Wijnacademie in Maarn.

2000 – heden

Na de eeuwwisseling laat Jan Hein blijken het wat rustiger aan te willen gaan doen. Aanvankelijk blijft hij nog bij de dagelijkse gang van zaken betrokken. Gelukkig is hij dat naast hem zijn jongste zoon Floris op stond om met energie en hernieuwde kennis in de wijnhandel aan de slag te gaan. Het was in dat licht dat Jan Hein de beslissing nam om na meer dan 50 jaar van Zuiderbosch te vertrekken. Wijn Verlinden trok in een prachtig modern pand gelegen aan een zichtlocatie aan de A-59 op Bedrijventerrein ’t Hoog in Nieuwkuijk. Op deze plek ziet hij de toekomst van het familiebedrijf en is hij erg gelukkig dat zoon Floris samen met Joep de Man de traditie van Wijn Verlinden doorzet sinds die in 1885 begon.

De wereld verandert. De wijnmarkt verandert. Het is daarom niet meer dan logisch dat Wijn Verlinden ook verandert.