Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent voor Verbunt Verlinden de keuze voor Wijnhuizen die MVO een warm hart toedragen. Deze Wijnhuizen richten zich veelal op biologische of biodynamische wijnbouw en/of het volgen van (regionale) regels en het behalen van certificaten ten aanzien van duurzaamheid en Fair Trade.

Op logistiek gebied streeft Verbunt Verlinden naar het vervoeren van een zo groot mogelijk gewicht aan wijn bij een zo laag mogelijke kilometrage. Om onze impact op het milieu te minimaliseren, laten we zoveel mogelijk wijnen aanleveren via de Barge tunnel in de haven van ‘s-Hertogenbosch, via binnenvaart in plaats van vervoer over de weg.

Wat communicatie en promotie betreft ligt onze focus op de reductie van papiergebruik. Dit doen we onder andere door middel van digitale communicatie en een actief digitaal promotieprogramma. Onze wijnhuizen met een Maatschappelijk Verantwoorde bedrijfsvoering worden hierin regelmatig prominent in beeld gebracht.