Verbunt levervoorwaarden

Levervoorwaarden

Hieronder volgen enkele belangrijke punten uit de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Online verkoop aan consumenten

Verbunt Verlinden voert een selectief distributiebeleid ten aanzien van de online verkoop van haar producten aan consumenten. Verbunt Verlinden zal deze toestemming, in beginsel, alleen verlenen aan wijnspeciaalzaken die lid zijn van het handelsconcept: de Wijnkring. Voor alle klanten van Verbunt Verlinden geldt dat producten alleen online aan consumenten mogen worden verkocht met expliciete toestemming van Verbunt.

Doorleveringen aan bedrijven, met uitzondering van horeca en/of relatiegeschenken, met doel tot het aanzetten van wederverkoop aan de consument van de Verbunt Verlinden wijnen is niet toegestaan.

Kantoortijden

Ons bedrijf is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Venstertijden

Om de planning zo efficiënt en milieuvriendelijk te laten verlopen hanteren wij de volgende richtlijnen, rekening houdend met de openingstijden; bij een tijdsvenster van 4 tot en met 6 uur wordt € 35,00 doorbelast, tussen 2 en 4 uur € 75,00 en bij minder dan 2 uur € 125,00. Minimale bestelgrootte is €300,00. Voor afleveringen op een ander afleveradres dan bekend, berekenen wij additionele kosten van € 50,00. We leveren orders aan op (ruil)pallet. Als de pallet moet worden afgestapeld houden we ons het recht voor om hiervoor €25,00 in rekening te brengen.

Orderacceptatie en uitlevering

Uw order, via www.bestellenbijverbunt.nl opgegeven voor 13.00 uur op werkdag 1, zal worden uitgeleverd op werkdag 2, tenzij anders opgegeven.

Uw order, opgegeven via een andere wijze dan via www.bestellenbijverbunt.nl zal worden uitgeleverd op dag 3, tenzij anders opgegeven.

Condities

Franco huis vanaf een netto goederenbedrag van €X,- exclusief BTW. Vraag onze accountmanager naar de mogelijkheden. Bij kleinere afname wordt €50,00 transportkosten exclusief BTW. in rekening gebracht.

Ordereenheden

Uw order wordt afgerond op hele colli, zoals vermeld in de prijscourant. Dit betreft wijnen met een prijscourant prijs tot €15,-.

Wijnen die niet per volle doos worden afgenomen

Wijnen met een prijs tot € 15,00 kunnen alleen per volle doos worden afgenomen. Over wijnen met een prijs vanaf € 15,00 tot € 25,00, die niet per volle doos worden afgenomen, wordt een toeslag berekend van € 0,50 per fles exclusief b.t.w. Vanaf € 25,00 wordt er geen toeslag berekend.

Betaling

Uiterlijk 30 dagen na factuurdatum of via automatische incasso. IBAN: NL84 ABNA 0522 3650 00. BIC: ABNA NL2A.

Melding klachten

Bij eventuele klachten of schade verzoeken wij u ons hiervan binnen 2 werkdagen schriftelijk op de hoogte te brengen via info@verbuntverlinden.nl, onder vermelding van het ordernummer.

Goederenoverdracht

Met uw levering ontvangt u een pakbon. U wordt verzocht de levering te controleren aan de hand van deze pakbon. Eventuele verschillen moeten worden aangetekend op deze pakbon. Voor ontvangst van deze goederen dient u de pakbon te ondertekenen aangevuld met uw naam in blokletters.

Breuk en/of manco

Ter voorkoming van extra kosten, verzoeken wij u dringend om zendingen met breuk en/of manco wel in ontvangst te nemen. Tegen overlegging van een melding van beschadiging en/of kennisgeving van manco, opgemaakt door de vervoerder, kunnen wij tot vergoeding c.q. vervanging overgaan.

Retourzending

Goederen die na schriftelijke toestemming onzerzijds worden geretourneerd, zullen als regel gecrediteerd worden onder aftrek van € 0,50 per fles met een minimum van € 10,00 per retour. Retourzendingen zonder deze schriftelijke toestemming, kunnen niet door ons in behandeling worden genomen. Alleen wijnen met een courante jaargang in originele verpakking kunnen worden geaccepteerd. Naast genoemde kosten zal € 50,00 in rekening worden gebracht ten behoeve van vrachtkosten.

Eigendom goederen

Alle door ons aan koper geleverde en te leveren artikelen blijven uitsluitend ons eigendom, totdat alle vorderingen die wij op koper hebben of zullen verkrijgen, uit welke hoofde dan ook, volledig met inbegrip van rente en kosten zijn betaald.

Algemene voorwaarden

Op de met ons aangegane overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, die op uw verzoek kosteloos worden toegezonden en die gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel Regio Zuid onder nummer 18 03 35 82.

Prijzen, heffingen en belastingen

De prijzen op bestellenbijverbunt.nl en in de prijslijst zijn per stuk, in euro’s, exclusief BTW en inclusief accijns, rechten en verpakkingenbelasting, onder voorbehoud van zetfouten en/of prijswijzigingen.

Vastgesteld april 2024.